1. YAZARLAR

  2. Ahmet Şükrü Kılıç

  3. 60 Yılı tüketen 6 Yıl, Konya Şeker battı mı?
Ahmet Şükrü Kılıç

Ahmet Şükrü Kılıç

Yazarın Tüm Yazıları >

60 Yılı tüketen 6 Yıl, Konya Şeker battı mı?

A+A-

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi yetkililerinin 15 Ekim 2020 tarihinde sunduğu 2 sayfa ara dönem özet konsolide finansal bilgilere ait sınırlı denetim raporu ve 52 sayfa ara dönem özet konsolide tabloların sonuç kısmında “30 Haziran 2020 tarihi itibariyle Grup’un toplam özkaynakları 3.877.211.576 TL tutarında açık verdiği, grubun kısa vade yükümlülükleri, dönen varlıklarını 3.107.321.428 TL tutarında aştığı, 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren altı (6) aylık ara dönemde 1.516.342.603 TL net zarar ettiği” vurgulanmıştır.

Ayrıca Anadolu Birlik Holding ve iştiraklerinin borca batık olduğu hem ifade edilmiş hem de tablolarla gösterilmiştir.

Anadolu Birlik ve Konya Şeker’le birlikte toplam 6 şirket Kalkınma Bankası’nın denetimine geçti

Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu’nun 16.11.2020 tarih ve 2020/49 sayılı kararı ile;

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu’nun 16.11.2020 tarih ve 2020/83 sayılı kararı ile;

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu’nun 16.11.2020 tarih ve 2020/39 sayılı kararı ile;

Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu’nun 16.11.2020 tarih ve 2020/34 sayılı kararı ile;

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu’nun 16.11.2020 tarih ve 2020/40 sayılı kararı ile;

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu’nun 16.11.2020 tarih ve 2020/51 sayılı kararı ile;

gün şartlarına uygun yatırım politikası, stratejilerinin geliştirilmesi, kurumsal ve finansal yapılandırma, hisse değişimi veya stratejik ortaklıklar kurulması gibi imkanların araştırılması ve potansiyel alıcıların belirlenmesi ile ilgili finansal danışmanlık hizmeti sağlamak üzere Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. yetkilendirilmiştir.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kuruluştur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca şirketlerin yönetim kurulunca açıklama yapılmıştır.

Özel Durum Açıklama Raporları, 19.11. 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına bildirilmiştir.

Anadolu Birlik Holding ve Konya Şeker'le birlikte diğer iştirakler Kalkınma Bankası tarafından satışa çıkarılabilecek.

S.S. KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

21 Ekim 1952 tarihinde, Konya’da 33 ortak tarafından 10 milyon TL. sermaye taahhüdü ile  merkezi Konya olmak üzere kurulmuştur. Bu yıllarda kurulan diğer pancar kooperatifleri ile birlikte sermayesinin çoğunluğu kooperatiflere ait olmak üzere Konya Şeker Fabrikası A.Ş kurulur ve 1954 yılında işletmeye açılır. 46 yıl TÜRKŞEKER ile koordinasyon içinde Ülke şeker ihtiyacı problemsiz karşılanır. 2000 yılında Yönetim değişir, Recep Konuk ve ekibi yönetim kuruluna seçilir, 2008 yılına gelindiğinde Holdingleşme organizasyonuna gidilir, bu organizasyonun amacının anasözleşme maddelerindeki “İMTİYAZLI HİSSE” oyunu ile kurumların tamamının yönetim hakkının varislerine geçecek şekilde  Recep Konuk’un eline almasının planlanmış olmasıdır.

“İmtiyazlı Hisse” oyununun seyri:

Recep Konuk’un (25-26. Dönem AK Parti Milletvekili) Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş ve diğer iştirakleri ile kurulan Anadolu Birlik Holding A.Ş Kuruluş Anasözleşmesi  15.08.2008 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nin  529-532 sayfalarında ve 25.11.2009 tarihli Ticaret Ticil Gazetesi’nin  668-672 sayfalarında da aynı Holdingin Anasözleşme değişiklikleri yayınlanır.

İmtiyazlı hisse ile hem yönetimi hem de sahip olduğu kurumları kaybettiğini anlayan Pancar Çiftçilerinin bizim yazdığımız yazıları gerekçegöstererek Bakanlıklara yapmış olduğu müracaatlar etkili olmuş ve Recep Konuk'un  AB Holding Anasözleşmesi’ndeki 1/100.000’lik hissesi ile elde ettiği yönetim yetkisi ve varislerine kalacak şekildeki hükümler; TBMM’nin 2011 ve 2012 yıllarında çıkardığı imtiyazlı hisseleri iptal eden ve yasaklayan 6215 sayılı kanun 15-18.maddeleri, 6300 sayılı kanun 9.maddesi ve 6335 sayılı kanun 25.maddesini çıkarması ile önlenmiş oldu.

AK Parti’nin öncülüğünde bu Kanunlar çıkarılmamış olsaydı 1/100000 hisse ile Konya Şeker ve iştiraklerinin tamamını Recep Konuk ele geçirmiş olacaktı.

Kanunun çıkarılması için ne kadar çaba sarfettiğimizi Konyalılar ve okurlarımız hatırlayacaktır. 2008 Yılından buyana yaptığımız uyarılar çıkarılan yasayla bizlerin haklılığını da tescillemiştir.

Ayrıca, diğer taraftan Yargı safhası devam eder, çiftçi şikayeti üzerine Sanayi Bakanlığı inceleme başlatır, “Nitelikli Dolandırıcılık” suçu işlendiği düşüncesi ile Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açar, Mahkeme safhası ise:

1)Yargıtay, “Nitelikli Dolandırıcılık Suçu” olması gerekçesiyle davaya 1.Konya Ağır Ceza Mahkemesinin bakmasına 05.04.2012 tarihinde karar verir.(2012/3257)

2)1.Konya Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay’ın davaya kendisinin bakması yönünde verdiği karara istinaden ilk duruşma tarihini 18.10.2012 tarihi olarak belirler. İkinci duruşma 31.01.2013 de yapılır, 16.04.2013 tarihindeki üçüncü duruşmada ise CMK:223-2-a ya göre (1-Sanığın üzerine yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanığın BERAAT’İNE) BERAAT KARARI verilir(2012-276 E).

Konya Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığımız diğer suçları da kapsayan suç duyurumuz kovuşturmaya yer yoktur denilerek, sümen altı edilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi yukarıda açıklanan Kanunları çıkararak “İmtiyazlı Hisse”yi yasaklayan Kanunları çıkarır ve Çiftçi Malları tekrar sahibine iade edilir.

Bu İmtiyazlı hissede öyle bir tuzak kurulmuş olacak ki, Mahkemeler Kanunlarımızda bu suçun tarifi yapılmadığı için ilgililerin BERAATİNE diye karar verir. Örneklendirme dayanakları da ilginçtir, Koç ve Sabancı şirketleri örnek gösterilir. Gerekçenin gerekçesi de anlaşılmayacak gibi değildir. Sanki Konya Şeker bir aile şirketi de, kurucuları istediğini yapabilir denilmektedir. Kaldı ki, yöneticiler kurucu da değildir. 

Yasama görevini yapar,  Yargı ise neden görevini gereği gibi yapamaz!

Kapıyı kapatsan bacadan girer misali, uygulamalar yeni bir tedbir almaya zorlamış ve aşağıdaki SPK’ın da değişiklik yapılması zorunluluğu duyulmuştur.

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7159 Kabul Tarihi: 7/12/2018

 

Madde: 8 – 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Pay sahibi sayısı en az beş yüz olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı tek başına ya da toplam olarak en az beş yüz olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az elli milyon Türk lirası satış hasılatı yapmış olan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır.”)

SPK’da yapılan değişiklikler olmasa faaliyet raporları ile ilgili bilgi almak mümkün değildi.

2019 yılı Bağımsız Denetim Raporları; sorumsuz ve denetimsiz yönetimin kurumları getirdiği uçurumu göstermektedir.

AB Holding A.Ş Anasözleşme Değişiklikleri: 24.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı.

Sermaye ve Paylar

“ TBMM nin 2011 ve 2012 yıllarında çıkardığı imtiyazlı hisseleri iptal eden ve yasaklayan 6215 sayılı kanun 15-18.maddeleri, 6300 sayılı kanun 9.maddesi ve 6335 sayılı kanun 25.maddesini çıkarması ile Recep Konuk’un elinden “İmtiyazlı hisse” alınmıştı.”

Anasözleşme’nin; Madde:6, Madde:10, Madde:11, Madde:13,  Madde:15,  Madde:19, Madde:33, Madde:34 değişiklikleriyle imtiyazları yasaklayan Kanun maddeleri ile Anasözleşme  uyumlu hale getirildi. İmtiyazlar Anasözleşmeden de çıkarılmış oldu.

19  Kasım 2020 tarihi itibariyle gelinen nokta:

AB Holding A.Ş:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.11.2020 tarih ve 2020/49 sayılı kararı ile günün  şartlarına uygun yatırım politikası ve stratejilerin geliştirilmesi kurumsal ve finansal yapılandırma, hisse değişimi veya stratejik ortaklıklar kurulması gibi imkanların araştırılması ve potansiyel alıcıların belirlenmesi ile ilgili finansal danışmanlık hizmeti sağlam üzere Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş Yetkilendirilmiştir.

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Aynı Karar;  Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş, Panagro, Panek, panplast ve Beta Ziraat A.Ş yönetim Kurulu Toplantılarında da alınmış ve SPK ya gönderilmiştir.

Bu kararlarla Bağımsız Denetim kurulun 15.10.2020 tarihli Raporunun Sonuç bölümünde ifade edilen;” TTK 376 maddesine göre 30.06.2020 tarihi itibariyle, Grup’un Sermaye ve Yasal yedekleri toplamının karşılıksız kalması sebebiyle, borca batık olma şüphesi bulunmaktadır.” tespitinin uygulamaya geçiş aşaması tamamlanmakta, iflas öncesi, son çırpınışlar olarak değerlendirilebilir.

Aşağıda: Hisse, borçlar, Bağımsız denetim rapor, Genel kurul tutanağı, Türk Ticaret Kanunu 376 .maddesi  ile bilgiler  yer almaktadır.

resim.jpgAşağıda yazılan Bağımsız Denetim Raporunda;

http://www.abholding.com.tr/Upload/Catalog/Anadolu-Birlik-Holding-Bagimsiz-Denetim-Raporu-30-06-2020.pdf

resim2.jpg

Bağımsız Denetim Raporu; Ab Holding ve bağlı ortaklıklarında 6102 TTK Madde 376 göre aksiyon alınmasını önermekte!

 29 Nisan 2010  Ticaret Kanunu.Net  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu

a) Çağrı ve bildirim yükümü

Madde 376 – (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.

(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.

 (3) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Meğerki, iflas kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur. [*]

Aşağıdaki tutanakta da görüldüğü gibi; 20.10.2020 tarihli AB Holding A.Ş 2019 Yılı Faaliyeti Olağan Genel Kurul Tutanağı 6 ve  7. Maddelerinde ifade edilen  TTK 376. madde gereklerinin yerine getirilmesi yetkisi yönetim Kuruluna verilmiştir.

http://www.abholding.com.tr/Upload/Catalog/ABH-Olagan-Genel-Kurul-Sonucu-ODA-23-10-2020.pdf

resim3.jpg

resim4.jpg

Konya Şeker'in 12 Milyar Kredi borcu var!

resim5.jpg

 

anadolubirlik-konyaseker.jpg

 

panagro-beta.jpg

 

panek-panplast.jpg

Önceki ve Sonraki Yazılar